Van een welvaartsvaste uitkering is sprake wanneer de uitkering in dezelfde mate stijgt als de gemiddelde loonstijging.

Wanneer de loonstijging groter is dan de inflatie¸ stijgt de koopkracht van de uitkeringsgerechtigde. Hierdoor stijgt het reële inkomen.

Naast welvaartsvaste uitkeringen kennen we waardevaste uitkeringen. In dat geval zijn de uitkeringen gekoppeld aan de kosten van levensonderhoud¸ gemeten aan de hand van de consumentenprijsindex.