Welvaart in ruime zin is de mate waarin de bewoners van een land in hun behoeften kunnen voorzien.

Een toename van de behoeftenbevrediging hoeft niet het gevolg te zijn van een grotere productie: meer vrije tijd gaat zelfs ten koste van de productie. Ook moet bij de beoordeling van de veranderingen van de welvaart in ruime zin rekening worden gehouden met eventuele negatieve en positieve externe effecten.

Het begrip welvaart wordt ook in een beperkte betekenis gebruikt: welvaart in enge zin. Hiervan spreken we wanneer we ons beperken tot de gevolgen van een grotere productie.

Wanneer de groei van de totale productie¸ het nationaal product¸ groter is dan de groei van de bevolking¸ is de welvaart in enge zin (beter: de rijkdom) van een volk toegenomen.