Welvaart in enge zin is de mate van behoeftenbevrediging zoals die blijkt uit de productie of het inkomen.

Van een welvaartstoename in enge zin spreken we wanneer we ons beperken tot de gevolgen van een grotere productie. Wanneer de groei van de totale productie¸ het nationaal product¸ groter is dan de groei van de bevolking¸ is de welvaart in enge zin (beter: de rijkdom) van een volk toegenomen.

Het is beter de term welvaart te reserveren voor welvaart in ruime zin.

Een grotere welvaart (in ruime zin) betekent een grotere behoeftenbevrediging. Een toename van de behoeftenbevrediging hoeft niet het gevolg te zijn van een grotere productie: meer vrije tijd gaat zelfs ten koste van de productie. Ook moet bij de beoordeling van de veranderingen van de welvaart in ruime zin rekening worden gehouden met eventuele negatieve en positieve externe effecten.