De weekstaat van de Europese Centrale Bank is een verkorte balans die wekelijks wordt gepubliceerd.

De weekstaat geeft onder meer informatie over de situatie op de geldmarkt in enge zin en over de veranderingen in de officiële reserves.