Een waardevaste uitkering houdt in dat de hoogte van de uitkering verandert met de kosten van levensonderhoud.

Wanneer een uitkering in dezelfde mate stijgt als de kosten van levensonderhoud¸ blijft de koopkracht van de uitkeringsgerechtigde in stand. Hoewel zijn nominale inkomen toeneemt in perioden van inflatie¸ blijft zijn reŽel inkomen gelijk.