Winst is het positieve verschil tussen de totale opbrengst en de totale kosten in een bepaalde periode.

Op deze manier gedefinieerd is winst een restbegrip: de omzet van een bepaalde periode wordt verminderd met alle kosten die aan die periode moeten worden toegerekend. Resteert er een positief bedrag¸ dan heeft het bedrijf in de betreffende periode winst gemaakt. Een eventueel negatief bedrag noemen we verlies.

Winst kan ook worden opgevat als de beloning voor de productiefactor ondernemersactiviteit. Winst is dan de beloning die we aan deze productiefactor toerekenen¸ omdat er ondernemersrisico is gelopen.


Ontstaan van winst