Mensen zijn werkloos wanneer ze geen betaald werk hebben¸ maar er wel naar op zoek zijn.

Op grond van deze omschrijving worden de volgende begrippen veel gebruikt:

Op grond van de oorzaak van de werkloosheid onderscheiden we: