De werkgelegenheid is het aantal banen¸ in de regel uitgedrukt in arbeidsjaren¸ dat gemiddeld in de loop van een jaar in een land aanwezig is.

De totale werkgelegenheid is opgebouwd uit de bezette banen en de vacatures: de openstaande betrekkingen.

De werkgelegenheid kunnen we uitdrukken in zowel arbeidsjaren als in personen. Doordat steeds meer banen vervuld worden in deeltijd¸ is de werkgelegenheid in personen groter dan de werkgelegenheid in arbeidsjaren.

Enkele gegevens:

In Nederland bedroeg in 1997 de werkgelegenheid in arbeidsjaren 5.698.000¸ terwijl de werkgelegenheid in personen¸ het aantal banen¸ 7.037.000 bedroeg.