Waardevast
Warenhuis
Wederzijdse schuldaanvaarding
Weekstaat
Wegingscoëfficiënten
Welvaart
Welvaart in enge zin
Welvaart in ruime zin
Welvaartsvast
Wereldbank
Werkgelegenheid
Werkgeversorganisaties
Werkloosheid
Werkloosheidswet
Werkloze beroepsbevolking
Werknemersorganisaties
Werknemersverzekeringen
Werkzoekende zonder baan
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet Toezicht Beleggingsinstellingen
Wet Toezicht Kredietwezen
Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte
Wet van Engel
Wettelijk monopolie
Wettig betaalmiddel
Wig
Winkelformule
Winst
Winstinflatie
Winstvergelijking
Wisselkoersbeleid
Wisselkoersen
World Trade Organization