Een vrijhandelszone bestaat uit een aantal landen die hebben afgesproken onderling geen handelsbelemmeringen te hanteren en ten opzichte van derde landen de eigen tarieven toe te passen.

Het doel van een vrijhandelszone is een onderling onbelemmerd verkeer van goederen en diensten. Ten opzichte van derde landen (landen die niet in de zone zijn opgenomen) blijven de deelnemende landen hun eigen handelspolitiek voeren: men hanteert de eigen invoerrechten.

Om te vermijden dat goederen uit derde landen worden ingevoerd via het land met het laagste tarief¸ gebruikt men certificaten van oorsprong. Hiermee wordt aangegeven uit welk land het ingevoerde artikel oorspronkelijk afkomstig is.

Voorbeelden van vrijhandelszones zijn: EFTA (Ned.: EVA) en de NAFTA (North American Free Trade Association: Canada¸ Verenigde Staten en Mexico).