Een vrije-markteconomie is een vorm van economische orde waarin de economische subjecten in volkomen vrijheid beslissen over de aanwending van de productiefactoren. Voor de coördinatie van de economische beslissingen zorgt het marktmechanisme.

Het marktmechanisme werkt in enkele situaties niet optimaal¸ zoals: