Van vrije wisselkoersen is sprake¸ wanneer de prijsvorming van buitenlands geld volkomen vrij is.

We spreken ook van zwevende of flexibele wisselkoersen. Bij volkomen vrije koersvorming zijn zeer sterke koersschommelingen (afhankelijk van vraag en aanbod op dat moment) mogelijk.

Als voordeel van vrije wisselkoersen wordt genoemd dat de betalingsbalans vanzelf tendeert naar een evenwichtssituatie. Overschotten op de betalingsbalans leiden tot stijgende vraag naar de valuta van het overschotland. Daardoor stijgt de wisselkoers van die valuta. (Omgekeerd veroorzaken tekorten op de betalingsbalans een daling van de wisselkoers.) Veranderingen van de koersen leiden vervolgens tot veranderingen van de invoerprijzen en uitvoerprijzen. Deze prijsveranderingen veroorzaken volumeveranderingen¸ wat weer leidt tot waardeveranderingen.

Als nadeel van vrije wisselkoersen geldt¸ dat de onzekerheid over de prijzen van de in- en uitvoer de internationale handel belemmert.