Vrije goederen zijn goederen die zonder enige menselijke activiteit vrij in de natuur beschikbaar zijn. Niemand wil voor dergelijke goederen betalen. Bijvoorbeeld: lucht.

Naast vrije goederen kennen we: economische goederen. Voor deze goederen moet men 'iets' opofferen om ze te verkrijgen.


Soorten goederen