De vraagzijde van het economisch proces omvat alle economische grootheden die van invloed zijn op de vraag naar goederen.

Tot de vraagzijde rekenen we de bestanddelen van de effectieve vraag: