Een vraagvergelijking geeft het verband weer tussen de gevraagde hoeveelheid en de prijs van een goed.

De algemene gedaante van een vraagvergelijking is:

qv = ap + b

Hierin is:

qv de gevraagde hoeveelheid p de prijs a en b exogene variabelen.

In de figuur is de grafiek van de vraagvergelijking qv = -p + 7 (de vraaglijn) getekend.


De grafiek van een vraagvergelijking