In macro-economische modellen verstrekt het vraagblok gegevens over de effectieve vraag.

Voorbeeld

In een gesloten economie zonder collectieve sector gelden:

- de beroepsbevolking is 11 miljoen arbeidsjaren

- de arbeidsproductiviteit is € 50.000

- de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad is € 2.500 miljard

- de kapitaalcoëfficiënt is 5

- de marginale consumptiequote is 0¸80

- de autonome consumptie is € 70 miljard

- de autonome investeringen bedragen € 25 miljard.

Op basis van deze gegevens kunnen we het vraagblok op de volgende manier algebraïsch weergeven:

de particuliere consumptie: C = 0¸80Y + 70 miljard euro de particuliere investeringen:  I = 25 miljard euro de evenwichtsvoorwaarde: Y = C + I

Betekenis van de symbolen:

C particuliere consumptie Y nationaal inkomen  I particuliere investeringen