Voorraadgrootheden geven de waarde (grootte) van een bepaald economisch verschijnsel op een bepaald tijdstip.

Wanneer we spreken van de bezittingen van een bepaald bedrijf¸ geldt deze waarde van deze bezittingen altijd op een bepaald tijdstip.

Voorraadgrootheden moeten we niet verwarren met stroomgrootheden. De winst van een bedrijf is bijvoorbeeld een stroomgrootheid.