De voorkeuren¸ of preferenties van een consument bestaan uit alles waaraan hij op een bepaald moment behoefte heeft.

Voor zover een consument over voldoende koopkrachtige vraag beschikt¸ blijken zijn voorkeuren uit zijn aankopen.