Volledige werkgelegenheid houdt in dat iedereen die wil en kan werken werk heeft.

Volledige werkgelegenheid betekent niet de afwezigheid van werkloosheid:

Het streven naar volledige werkgelegenheid houdt daarom vooral in het verminderen van de werkloosheid.

We hebben hier te maken met een van de doelstellingen van economische politiek.