Volksverzekeringen zijn verzekeringen die voor iedereen in Nederland gelden.

Tot de volksverzekeringen behoren onder meer:

Volksverzekeringen vormen samen met de werknemersverzekeringen en de sociale voorzieningen de sociale zekerheid.


Volksverzekeringen als deel van de sociale zekerheid