Bij goederen met een volkomen inelastische vraag leidt een prijsverlaging niet tot een verandering van de afzet.

De gevraagde hoeveelheid reageert dus niet op de prijsverandering. Waarschijnlijk is dit het geval bij de vraag naar medische diensten (tenzij de prijzen daarvan onbetaalbaar worden).