Vlottende activa zijn kapitaalgoederen die slechts één productieproces kunnen worden gebruikt.

In dat ene productieproces gaan vlottende activa op in het (eind)product. Voorbeelden zijn voorraden grondstoffen en halffabrikaten en voorraden eindproduct. Denk in dit laatste geval aan de voorraden in winkels.

Een kenmerk van vlottende activa is dat zij doorgaans binnen een jaar kunnen worden omgezet in geld. Dit laatste is overigens niet nodig voor de in het bedrijf aanwezige liquide middelen. Dit laatste is namelijk het geld waarover het bedrijf direct kan beschikken.

Een andere uitdrukking voor vlottende activa is: vlottend kapitaal.