Vlottend kapitaal zijn kapitaalgoederen die slechts één productieproces kunnen worden gebruikt.

In dat ene productieproces gaat het vlottende kapitaal op in het (eind)product. Voorbeelden van vlottend kapitaal zijn voorraden grondstoffen en halffabrikaten en voorraden eindproduct. Denk in dit laatste geval aan de voorraden in winkels.

Een andere uitdrukking voor vlottend kapitaal is: vlottende activa.