Een vicieuze cirkel is een situatie waaruit men graag wil ontsnappen¸ maar waarin men gevangen zit.

De verschillende oorzaken van de armoede van ontwikkelingslanden (dualisme¸ lage arbeidsproductiviteit¸ grote bevolkingsgroei¸ geringe besparingen en het economisch beleid) hebben geleid tot de idee dat bepaalde ontwikkelingslanden gevangen zitten in vicieuze cirkels.

De figuur laat zo'n cirkel zien.


Een vicieuze cirkel