Een verzorgingsstaat is een economisch stelsel waarin voor alle inwoners de koopkracht op een redelijk minimumniveau wordt gegarandeerd.

Naast de voorziening in collectieve en quasi-collectieve goederen is vooral het stelsel van de sociale zekerheid de grondslag van de moderne verzorgingsstaat.