Een verzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar de verzekerde tegen genot van een premie zal schadeloosstellen voor de financiële gevolgen van een onzeker voorval waardoor de verzekerde schade lijdt.

De achtergrond van iedere verzekering is de volgende. Een groot aantal mensen loopt hetzelfde risico. Toch is de kans dat ze allemaal tegelijk schade lijden¸ niet erg groot. Mensen die hetzelfde risico lopen¸ kunnen met elkaar afspreken dat ze jaarlijks een bepaald bedrag (de premie) in een gezamenlijk fonds stoppen. Wanneer nu een van deze mensen schade lijdt¸ kan hieruit de schade worden vergoed.

Iedere verzekeringsmaatschappij handelt op deze wijze.