Van vervroegde uittreding spreken we wanneer een werknemer eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd met pensioen gaat.

Het recht op vervroegde uittreding (VUT) wordt meer en meer vervangen door de een of andere vorm van flexibele pensionering.

Werd de VUT vooral gebruikt om via arbeidstijdverkorting werkloosheid te bestrijden¸ flexibele pensionering biedt ook de mogelijkheid de hoge arbeidskosten te matigen en bij tekorten op de arbeidsmarkt specifieke bekwaamheden langer voor het bedrijf (en de overheid) te behouden.