Vervangingsinvesteringen zijn de aankopen van kapitaalgoederen om versleten kapitaalgoederen te vervangen.

In de macro-economische theorie nemen we aan dat de vervangingsinvesteringen in een bepaald jaar altijd gelijk zijn aan de afschrijvingen in dat jaar. Voorts veronderstellen we dat de vervanging van 'oud door nieuw' betekent dat het nieuwe kapitaalgoed dezelfde technische kennis incorporeert als het versleten kapitaalgoed. Er is dus sprake van een breedte-investering.

In werkelijkheid zal vervanging in de regel zowel een breedte- als een diepte-investering betekenen.