De prijsvorming kunnen we grafisch weergeven met behulp van een vraagcurve of vraaglijn en een aanbodcurve of aanbodlijn. Kenmerkend voor de prijs die totstandkomt¸ is de gelijkheid van gevraagde en aangeboden hoeveelheid.

Alleen wanneer de aanbodcurve en/of de vraagcurve verandert¸ komt er een nieuwe prijs tot stand.

In de figuur is de vraagcurve verschoven van Vraag 1 naar vraag 2. Als gevolg hiervan is de evenwichtsprijs gestegen van p = 3 naar p = 3¸5.

Een dergelijke vraagverschuiving betekent dat de vragers bij elke prijs meer willen kopen.

Zo'n toename van de vraag kan zijn veroorzaakt door:

Denk ook aan de toename van het vraag naar vreemde valuta('s) wanneer een land een tekort op de betalingsbalans krijgt.

Zie ook: verschuiving langs de curve.


Verschuiving van de vraagcurve