De prijsvorming kunnen we grafisch weergeven met behulp van een vraagcurve of vraaglijn en een aanbodcurve of aanbodlijn. Kenmerkend voor de prijs die totstandkomt¸ is de gelijkheid van gevraagde en aangeboden hoeveelheid.

Alleen wanneer de aanbodcurve en/of de vraagcurve verandert¸ komt er een nieuwe prijs tot stand.

In de figuur zien we een verschuiving van de aanbodcurve. Als gevolg hiervan daalt de prijs van p = 3 naar p = 2.


Een verschuiving van de aanbodcurve