De prijsvorming kunnen we grafisch weergeven met behulp van een vraagcurve of vraaglijn en een aanbodcurve of aanbodlijn. Kenmerkend voor de prijs die totstandkomt¸ is de gelijkheid van gevraagde en aangeboden hoeveelheid.

Alleen wanneer de aanbodcurve en/of de vraagcurve verandert¸ komt er een nieuwe prijs tot stand.

In de figuur is de aanbodcurve verschoven van Aanbod 1 naar Aanbod 2. Als gevolg hiervan is de prijs gedaald van p = 3 naar p = 2.

Een dergelijke verschuiving van het aanbod betekent dat de gezamenlijke aanbieders bij elke prijs meer aanbieden. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

Denk ook aan de toename van het aanbod van vreemde valuta('s) wanneer een land een overschot op de betalingsbalans krijgt.

Zie ook: verschuiving langs de curve


Verschuiving van de aanbodcurve