De prijsvorming kunnen we grafisch weergeven met behulp van een vraagcurve of vraaglijn en een aanbodcurve of aanbodlijn. Kenmerkend voor de prijs die totstandkomt is de gelijkheid van gevraagde en aangeboden hoeveelheid.

Alleen wanneer de aanbodcurve en/of de vraagcurve verandert¸ komt er een nieuwe prijs tot stand.

In de figuur zien we een verschuiving van de aanbodcurve. Als gevolg hiervan daalt de prijs van p = 3 naar p = 2.

Het gevolg van deze prijsverlaging is een toename van de gevraagde hoeveelheid van q = 4 (x 1000) naar q = (5000). Deze toename van de gevraagde hoeveelheid is het gevolg van een verschuiving langs de vraagcurve.

Zie ook: verschuiving van de vraagcurve.


Verschuiving langs de vraagcurve