In de figuur zien we dat op een markt de vraag verschoven is van Vraag 1 naar Vraag 2. Als gevolg hiervan is de prijs gestegen van € 3 naar € 3¸50. Deze prijsstijging heeft geleid tot een stijging van de verhandelde hoeveelheid van 4000 stuks naar 5000 stuks. Deze grotere hoeveelheid moet ook zijn aangeboden.

Op de aanbodcurve heeft de hogere prijs geleid tot een verschuiving langs de aanbodcurve.


Verschuiving langs de aanbodcurve