De vermogensoverdrachtenrekening is een van de deelrekeningen van de betalingsbalans.

Tot de vermogensoverdrachten die op deze deelrekening worden geregistreerd¸ rekenen we onder meer schenkingen van investeringsgoederen en kwijtschelding van schulden aan ontwikkelingslanden. Een ander voorbeeld betreft de bezittingen die migranten meenemen als ze van het ene land naar het andere land verhuizen.