Tot de vermogensoverdrachten rekenen we schenkingen van investeringsgoederen en de kwijtschelding van schulden.

Andere voorbeelden van vermogensoverdrachten zijn de overdracht van patenten¸ licenties¸ octrooien en royalty's.