De vermogensmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financieringsmiddelen.

De vermogensmarkt valt uiteen in: