Vermogensbeheer is het op de juiste manier beleggen/beheren van de verkregen gelden. Banken verkrijgen vermogen onder meer door het aantrekken van spaartegoeden.

Het door de banken aangetrokken vermogen dient als basis voor hun kredietverlening.