Vergrijzing is het verschijnsel dat het aantal 65-plussers in de bevolking relatief toeneemt.