De Verenigde Naties vormen een organisatie¸ waarbij vrijwel alle landen in de wereld zijn aangesloten¸ en die streeft naar vrede en samenwerking tussen landen.

In het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (United Nations Development program) wordt grote aandacht besteed aan landbouwontwikkeling door de FAO (Food and Agricultural Organization) en aan het bevorderen van scholing.