In december 1991 sloten de regeringsleiders van de Europese Unie (EU) in Maastricht een verdrag dat van grote betekenis is in de moderne geschiedenis van Europa. Bij dit Verdrag van Maastricht legden ze onder meer vast dat ze uiterlijk 1 januari 1999 een monetaire unie zouden vormen: de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Op 1 januari 1999 zijn alle onderlinge verhoudingen tussen de nationale valuta's van de deelnemende landen aan de EMU gefixeerd. Feitelijk zijn op dat moment de nationale valuta's al vervangen door de euro. In het dagelijks betalingsverkeer zijn de nationale valuta's pas op 1 januari 2001 vervangen door de euro.