Verborgen werkloosheid is de situatie waarin werklozen wel betaald werk zoeken¸ maar niet staan ingeschreven bij een arbeidsbureau.

Voorbeelden van verborgen werklozen zijn:

Vooral de situatie op de arbeidsmarkt is van invloed op de omvang van de verborgen werkloosheid.

Van verborgen werkloosheid is ook sprake als werkenden geen daadwerkelijke bijdrage leveren aan de productie. De voormalige landen van de Sowjet-Unie zijn hier berucht om. Allerlei functies zonder enige inhoud werden gecreëerd¸ alleen om mensen niet werkloos te laten zijn. Wat mensen in die functies moesten doen¸ was niet duidelijk.