Een vennoot is mede-eigenaar van een vennootschap onder firma¸ een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap.

De mede-eigenaar van een vennootschap onder firma noemen we ook wel firmant. De mede-eigenaars van een naamloze vennootschap en een besloten vennootschap noemen we aandeelhouders.