Een vennootschap onder firma (VOF) is een bedrijf dat door verscheidene personen gezamenlijk onder een gemeenschappelijke naam wordt gedreven.

De eigenaars van een VOF zijn de vennoten of de firmanten van de firma. Zíj hebben de dagelijkse leiding en nemen gezamenlijk alle beslissingen. Uiteraard kan er binnen de leiding sprake zijn van arbeidsverdeling.

De firmanten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die de VOF aangaat.