Van vaste wisselkoersen of stabiele wisselkoersen is sprake wanneer is afgesproken dat schommelingen in de wisselkoersen niet of slechts in beperkte mate kunnen voorkomen.

Een stelsel van vaste wisselkoersen berust op een afspraak tussen (de regeringen van) landen om ten aanzien van de wisselkoersen geen of slechts zeer geringe schommelingen toe te staan.

Deze landen spreken met elkaar een pariteit of spilkoers af.

De marktprijzen van de valuta's mogen een bepaald percentage van de spilkoersen afwijken voordat centrale banken op de valutamarkten moeten ingrijpen. Bij het bereiken van de interventiekoersen zullen centrale banken de eigen valuta moeten kopen dan wel verkopen.