Vaste activa zijn kapitaalgoederen die meer dan één productieproces meegaan.

Voorbeelden van vaste activa zijn machines¸ gebouwen¸ transportmiddelen¸ wegen en havens¸ maar ook immateriële kapitaalgoederen als octrooien en auteursrechten.

Een andere uitdrukking voor vaste activa is: vast kapitaal.