Vast kapitaal zijn kapitaalgoederen die meer dan één productieproces meegaan.

Voorbeelden van vast kapitaal zijn machines¸ gebouwen¸ transportmiddelen¸ wegen en havens¸ maar ook immateriële kapitaalgoederen als octrooien en auteursrechten.

Een andere uitdrukking voor vast kapitaal is: vaste activa.