De valutamarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlands geld.

De totale valutamarkt bestaat uit deelmarkten per valuta.