Vakcentrales zijn overkoepelende organisaties ten behoeve van werknemersverenigingen.

Voorbeelden van vakcentrales zijn de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)