Vakbonden zijn verenigingen van werknemers in een bepaald bedrijf of een bepaalde bedrijfstak.

Op hun beurt zijn vakbonden weer aangesloten bij vakcentrales.