Een vraaglijn of vraagcurve is de grafiek van een vraagvergelijking.

In de figuur is de grafiek van de vraagvergelijking qv = -p + 7 getekend.

Hierin is:

q v de gevraagde hoeveelheid p de prijs.

Let erop dat het in de economie gebruikelijk is de aangeboden hoeveelheid (qa) op de horizontale as en de prijs (p) op de verticale weer te geven.


De grafiek van een vraagvergelijking